• Evolift er nå i gang med å utvikle et nytt produkt «Evologistics» med dette produktet vil vi være istand til å måle vekten på løftet og sende informasjonen med kalibreringssertifikat direkte inn i logistikksystemet og lastemanifestet.
  • Evolift er nå tildelt kr 100 000,- til markedsavklaring i relasjon til produktutviklingen av Evoligistics.